SAOImage DS9 Guide

From LESAWiki
Jump to: navigation, search

Contents

การติดตั้ง

ท่านสามารถดาวน์โหลด ds9 ได้จาก http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9[1] สามารถใช้ได้ทั้งใน Windows, Mac OS, Linux และระบบอื่นๆ โดยเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด (ณ วันที่ 27 ก.พ. 2555 คือเวอร์ชั่น 6.2) ได้จากหัวข้อ DS9 Version 6.2 Binaries คู่มือการใช้งานฉบับทางการอยู่ในเพจนี้เช่นกันในหัวข้อ Documentation

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ds9 โดยตรง:

  • สำหรับ Windows (เวอร์ชั่น 6.1) [2]
  • สำหรับ Mac OS 10.6 (เวอร์ชั่น 6.2) [3]

ชุดข้อมูลฝึกหัด

  • ภาพถ่ายดาวพลูโตด้วยกล้อง ROTSE ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2006 (ไฟล์ FITS 4 ภาพ ในไฟล์ zip ขนาด 25 Mb[4])
  • ดาวหาง 73P/Schwassmann - Wachmann ด้วยกล้อง ROTSE เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2006 (ไฟล์ FITS 1 ภาพ ในไฟล์ zip ขนาด 5.5 Mb[5])

การเปิดไฟล์ FITS และฟังก์ชันพื้นฐาน

  • ส่วนต่างๆ ของหน้าจอ ds9
  • สี (colorbar)
  • สเกล
  • พิกัด
  • zoom
  • region

การสลับภาพไปมาเพื่อค้นหาดาวแปรแสงและดาวเคราะห์น้อย

เริ่มจากการเปิดภาพไฟล์สองภาพที่ต้องการเปรียบเทียบ จากนั้นให้ทำการปรับสเกลให้ใกล้เคียงกันและ Match Frame ให้อยู่ตำแหน่งเดียวกัน จากนั้นไปที่ Frame->Blink Frames จะได้ภาพสองภาพสลับไปมา ทำให้เห็นสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจน

การวัดขนาดและระยะห่างในภาพด้วย ds9

ds9 สามารถนำไปใช้ในการวัดระยะทางได้ค่อนข้างง่าย การวัดระยะทางสามารถทำได้โดยเข้าไปที่ Region->Shape->Ruler จากนั้นเพียงคลิกลากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งก็จะได้ระยะทางระหว่างจุดสองจุดที่ต้องการวัด นอกจากนี้ยังสามารถใช้รูปทรงต่างๆเพื่อบรรยายมิติโดยคร่าวของวัตถุที่ต้องการวัดอีกด้วย เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า ฯลฯ รูปทรงต่างๆสามารถปรับได้โดยการคลิกเพื่อเลือก จากนั้นคลิกลากที่มุมหนึ่งเพื่อปรับมิติ (หากต้องการหมุนให้กด shift เอาไว้ก่อนลาก)


เมื่อเราได้วาง Ruler หรือรูปทรงที่เราต้องการลงบนวัตถุที่จะวัดแล้ว สามารถดูรายละเอียดและ parameter ของรูปทรงนั้นได้จาก Region->Get Information ซึ่งจะเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งซึ่งแสดงถึง parameter ต่างๆเช่น ความยาว ความกว้าง ตำแหน่ง ฯลฯ นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนหน่วยความยาวเชิงมุมที่ใช้วัดได้บนหน้าต่างนี้อีกด้วย

การค้นหาฐานข้อมูลทางดาราศาสตร์ในบริเวณที่ต้องการ

หมายเหตุ: หากภาพที่ถ่ายมีการกำหนด WCS อย่างถูกต้องสามารถข้ามไปข้อที่ 4 ได้

1. เริ่มจากการโหลดไฟล์ภาพจากฐานข้อมูลในบริเวณใกล้เคียงกันโดยเข้าไปที่ Analysis->Image Servers->เลือก STSCI-DSS I/II จะมีหน้าต่างสำหรับโหลดภาพจากฐานข้อมูลให้เลือก Retrieve เมื่อโหลดเสร็จจะมีภาพจาก DSS ขึ้นมาเป็นอีก frame หนึ่ง

2. ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้ frame ของภาพทั้งสองอยู่ในขนาดใกล้เคียงกัน ทำได้โดยกลับไปเลือกที่ frame ภาพดั้งเดิม เข้าไปที่ Frame->Match Frame->WCS จะได้ภาพทั้งสองอยู่ใน scale เดียวกัน

3. หากภาพดั้งเดิม WCS มีปัญหาอาจจะต้องขยับ frame เล็กน้อย เช่น หากภาพที่ได้มีการกลับซ้ายขวากับภาพ DSS สามารถแก้ได้โดยไปที่ Zoom->Invert X

4. เราสามารถ search จาก catalog หาข้อมูลดาวอ้างอิงได้โดยไปที่ Analysis->Catalogs->Optical->USNO-A2.0 หลังจากรอ Retrieve ข้อมูลเสร็จจะมีวงกลมสีเขียวล้อมรอบดาวขึ้นมา (หาก WCS ดั้งเดิมของภาพไม่ถูกต้องอาจจะมีการคาดเคลื่อน ให้แก้โดยการเทียบ Catalogs กับภาพที่ได้จาก DSS โดยตามขั้นตอนที่ 1-3) หากเราคลิกที่ชื่อดาวในตารางของหน้าต่าง Catalogs โปรแกรมจะเลื่อน frame ไปที่วัตุอ้างอิงอันนั้นพร้อมกับวงกลมสีเขียวของวัตถุนั้นจะกระพริบเพื่อแสดงตำแหน่ง นอกจากนี้เรายังสามารถคลิกเลือกวัตถุอ้างอิงจากภาพ (คลิกที่วงกลมสีเขียว) ได้โดยการเข้าไปที่โหมด Edit->Catalog จากนั้นเปิดดูตารางเพื่อแสดงวัตตถุที่เลือกไว้ได้

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox