ซอฟท์แวร์ฟรีสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์

From LESAWiki
Jump to: navigation, search

By Suraphong Yuma, Wiphu Rujopakarn, Fluke Supachai, et al.


สำหรับการวิจัยในโรงเรียน

1. Iris - สำหรับทำ aperture photometry สะดวกมาก เห็นขั้นตอนชัดเจน เหมาะไว้ใช้สอนหลักการเรื่อง photometry ข้อเสียอย่างหนึ่งคือทำได้ทีละภาพ

เว็บไซต์: http://www.astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm[1]


2. SAOImage ds9 - สำหรับแสดงภาพ FITS ไม่ว่าจะเป็นภาพสีเดียว หลายสี หรือ data cube ที่มีสเปกตรัมด้วย ข้อดีคือมีระบบ WCS ในตัว หากรูปที่นำมาเปิดมีข้อมูล WCS อยู่แล้วก็จะรู้ RA, Dec คร่าวๆ ของวัตถุได้เลย และที่ดีมากอีกอย่างคือสามารถใช้เรียกดูข้อมูลจากช่วงคลื่นอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันได้

เว็บไซต์: http://hea-www.harvard.edu/RD/ds9/[2]


3. Microsoft Worldwide Telescope - ใช้ทำหลักสูตร (เรียกว่า "tours") เพื่อแสดงภาพจากกล้องต่างๆ ในหลายๆ ช่วงคลื่นในห้องเรียนได้เยี่ยมมากๆ และยังนำมาใช้ในงานวิจัยได้ในระดับหนึ่งด้วย เพราะข้อมูลสามารถเชื่อมต่อกับ Virtual Observatory ได้

เว็บไซต์: http://www.worldwidetelescope.org[3]


4. VSpec - สำหรับวิเคราะห์สเปกตรัมไฟล์ FITS โดยเฉพาะ เช่น หากจะให้นักเรียนเปิดข้อมูลของ SDSS ที่มีสเปกตรัมกาแล็กซีให้เลือกอยู่ในหลักล้านสเปกตรัม

เว็บไซต์: http://www.astrosurf.com/vdesnoux/[4]


6. Audela - คล้าย Iris ในข้อ (1) แต่ดีกว่าเพราะเป็น Open Source

เว็บไซต์: http://www.audela.org[5]


7. SalsaJ - คล้าย Iris แต่เขียนใน Java ทำให้ใช้ได้หลายระบบปฏิบัติการมากกว่า

เว็บไซต์: http://www.euhou.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=10[6]


สำหรับงานวิจัยของนักดาราศาสตร์อาชีพ

1. IRAF - หากต้องใช้ วิธีที่ลงง่ายที่สุดคือ download ISO มาจากเว็บนี้ [7] แล้วลงในเครื่องที่ใช้ Ubuntu Linux

เว็บไซต์ทางการ: http://iraf.noao.edu/[8]


2. CASA - สำหรับ Data reduction ทาง Radio Astronomy ครับ ข้อดีคือ สามารถเขียน python script เข้าไปได้

เว็บไซต์: http://casa.nrao.edu/[9]


3. ESO Scisoft - เป็นโปรแกรมที่รวบรวมเอาโปรแกรมสำคัญๆที่ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์เอาไว้ เกือบจะครบถ้วน เรียกได้ว่า ลงตัวนี้ตัวเดียว ได้เกือบทุกโปรแกรม ซึ่งก็รวมโปรแกรม ds9 และ IRAF ที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วย นอกจากนี้ ยังรวมโปรแกรมที่ใช้สำหรับวาดกราฟ เช่น gnuplot เข้าไว้ด้วย ถือว่า เป็นโปรแกรมที่สะดวกมาก

เว็บไซต์: http://www.eso.org/sci/software/scisoft/[10]


4. SExtractor - โปรแกรมนี้เป็นที่นิยมและได้รับการเชื่อถือ ในการหา photometry ของวัตถุจากภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์ เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ศึกษาวัตถุทีละจำนวนมากๆ เช่น sky survey ขนาดใหญ่ ซอฟแวร์นี้เขียนโดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส สามารถศึกษาหลักการทำงานได้จาก Bertin & Arnouts (1996 [11])

เว็บไซต์: http://www.astromatic.net/software/sextractor[12]

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox