เว็บไซต์และซอฟท์แวร์ฟรีสำหรับการเรียนการสอนดาราศาสตร์

From LESAWiki
Jump to: navigation, search

ซอฟท์แวร์

ตัวอย่างหน้าจอของ Stellarium

1. Stellarium - แผนที่ดาว Open Source สวย ฟรี ใช้ง่าย สอนในห้องเรียนเยี่ยมมากๆ

http://www.stellarium.org/[1]


เว็บไซต์

1. LESA - หอดูดาวเกิดแก้ว - ดาวโหลดแผนกิจกรรมสำหรับใช้ในห้องเรียน (ภาษาไทย) http://www.lesa.biz/astronomy[2]


2. Hands On Universe - รวมแผนกิจกรรมสำหรับใช้ในห้องเรียน ซอฟท์แวร์ แบบฝึกหัด สำหรับครูนำไปใช้ได้ http://www.euhou.net[3]


3. Galaxy Zoo - เรียนรู้เรื่องประเภทของกาแล็กซีและช่วยนักดาราศาสตร์จำแนกกาแล็กซีไปในตัว http://www.galaxyzoo.org [4]


4. Planet Hunters - เรียนรู้เรื่องการหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และช่วยนักดาราศาสตร์หาระบบดาวเคราะห์อื่นๆ ไปในตัว http://www.planethunters.org[5]

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox