PROMPT Guide

From LESAWiki
Jump to: navigation, search
กล้อง PROMPT ที่หอดูดาว CTIO

กล้อง PROMPT (ย่อมาจาก Panchromatic Robotic Optical Monitoring and Polarimetry Telescopes) ตั้งอยู่ที่หอดูดาว Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) ประเทศชิลี เป็นหมู่กล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 กล้อง ซึ่งสามารถสั่งถ่ายภาพได้ทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต ภายใต้การดูแลของ University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา สดร. ได้ร่วมมือกับโครงการ PROMPT ในการสร้างกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติขนาด 0.6 เมตรที่ CTIO ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2555 อย่างไรก็ตามระว่างที่กล้องของไทยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดสร้าง นักดาราศาสตร์ไทยก็สามารถร่วมวิจัยกับ สดร. เพื่อใช้กล้อง PROMPT ขนาด 0.4 เมตรทั้ง 6 กล้อง ที่ CTIO ได้แล้ว กล้อง PROMPT สามารถสั่งงานผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ทุกชนิด โดยผู้ใช้ login เข้าไปในระบบคุมกล้อง (เรียกว่า Skynet) เพื่อระบุวัตถุหรือตำแหน่งที่ต้องการถ่ายภาพและรายละเอียดต่างๆ ตามต้องการ เมื่อกล้องถ่ายภาพเสร็จแล้วก็จะสามารถดาวโหลดไฟล์ภาพได้ในรูปแบบ FITS มาตรฐาน เพจนี้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการสั่งงานกล้อง PROMPT ที่จำเป็นในเบื้องต้น

Contents

ข้อมูลเบื้องต้น

 • Skynet สำหรับสั่งกล้อง PROMPT อยู่ที่เว็บ http://skynet.unc.edu/index.php ใส่ข้อมูล login ทางด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่ account ที่ต้องการใช้
 • กล้อง PROMPT มี 5 กล้อง เรียกว่า PROMPT 1 ถึง PROMPT 5 มีรายละเอียดอุปกรณ์ในแต่ละกล้องดังนี้ http://skynet.unc.edu/index.php?selection=telescopes
 • หอดูดาว CTIO อยู่ที่พิกัด 30°10′9″S 70°48′21″W ความสูง 2,200 เมตร (IAU Observatory Code: 807)

Skynet Live

Skynet Live เป็นเพจแสดงสถานะของกล้องต่างๆ ที่ควบคุมโดยระบบ Skynet รวมทั้งกล้อง PROMPT ด้วย ท่านสามารถเข้าสู่เมนู Skynet Live โดยคลิกที่ลิงค์ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ Skynet หรือเข้าที่ http://skynet.unc.edu/live/ เพจนี้จะแสดงถึงแผนที่ท้องฟ้าด้วยพิกัดทางช้างเผือก พร้อมทั้งตำแหน่งของกล้องๆ ต่างๆ ในปัจจุบัน ตารางด้านล่างจะแสดงถึงกล้องต่างๆในระบบ Skynet และสถานะในปัจจุบันพร้อมทั้งชื่อวัตถุและลิงค์ไปสู่งานที่กำลังดำเนินการอยู่ในกล้องนั้นๆ

คำอธิบายสถานะต่างๆ

Telescope = ชื่อกล้อง กล้องที่เราจะใช้งานคือ Prompt1 ถึง Prompt5

Sun elev = ความสูงของดวงอาทิตย์จากขอบฟ้า งานดาราศาสตร์มักต้องรอให้ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วมากกว่า 18 องศา (Sun elev = -18) ซึ่งเรียกว่า Astronomical Twilight

Weather = สภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่ดี เช่น มีฝนตกหรือลมแรง แถบนี้จะเป็นสีแดงและเขียนว่า BAD

Dome = สถานะของโดมว่าเปิดหรือปิดอยู่

Mount = สถานะของฐานตั้งกล้องว่ากำลังตามดาว (TRACKING) กำลังหมุนไปยังตำแหน่งใหม่ (SLEWING) หรืออยู่กับที่ (IDLE)

RA, Dec = Right Ascension และ Declination ของตำแหน่งที่กล้องกำลังสังเกต

Focus = สถานะของโฟกัส หากอยู่ในตำแหน่งที่คมชัดดีแล้วจะปรากฏว่า READY

Camera = สถานะของกล้อง CCD หากกำลังถ่ายภาพจะปรากฏว่า EXPOSING หากพร้อมถ่ายภาพจะปรากฏว่า READY

Exp Progress % = แถบสถานะของภาพที่กำลังถ่ายอยู่

ObsID = Observation ID ของงาน

Obs = ชื่อผู้สังเกต เลขในวงเล็บข้างหลังคือ priority

ระบบ Priority

ระบบส่งคำสั่งขอสังเกต (Observation request) ของกล้อง PROMPT จะเรียงลำดับความสำคัญตาม priority ที่ผู้ใช้ได้สั่งไว้ ระดับ priority สูงที่สุด คือ 1 จะใช้สำหรับสังเกตการระเบิดรังสีแกมมา (Gamma Ray Burst หรือ GRB) และ Target of Opportunity (ToO) ซึ่งสั่งโดยข้อมูลการค้นพบ GRB ใหม่ จากดาวเทียม เช่น Swift หรือ Fermi เท่านั้น นั่นคือระดับ priority ที่สูงที่สุดที่ผู้ใช้สามารถสั่งได้คือระดับ 2 อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานทั่วไป ควรตั้ง priority อยู่ในระดับ 4 หรือ 5

กล้อง PROMPT แต่ละกล้องมีข้อจำกัด priority แยกย่อยลงไปดังนี้

PROMPT 1: ใช้ priority สูงสุดไม่เกิน 4

PROMPT 2: กล้องนี้จะถอดออกจาก Skynet ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนและหลังเดือนมืด แต่เมื่อกล้อง online อยู่ (ดูสถานะได้จาก Skynet Live) สามารถใช้ priority สูงสุดไม่เกิน 3

PROMPT 3: ใช้ priority สูงสุดไม่เกิน 3

PROMPT 4: ใช้ priority สูงสุดไม่เกิน 4

PROMPT 5: ใช้ priority สูงสุดไม่เกิน 3

หากไม่แน่ใจ: กล้องที่ควรเลือกใช้ก่อนคือกล้อง PROMPT 3 และ PROMPT 5

Observation Manager

ท่านสามารถเข้าสู่หน้าจอ Observation Manager ได้ทางเมนูด้านบนของ Skynet หน้าจอนี้จะแสดงถึงงานต่างๆที่ได้เคยมีการสั่งเอาไว้ สามารถดาวน์โหลดภาพที่ถ่ายเสร็จแล้ว พร้อมทั้งสั่งงานใหม่ได้ที่นี่

 • My Observations/My Group Observations จะแสดงถึงงานที่เคยได้มีการสั่งไว้ด้วย login นั้นๆ My Group Observation จะแสดงถึงงานของ login อื่นๆในกลุ่มเดียวกันด้วย หากคลิกเข้าไปที่งานใดๆ จะสามารถดูรายละเอียดการวางตารางถ่ายภาพของงานนั้นๆ สถานะในปัจจุบัน พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลด FITS/JPEG/processed FITS ที่ถ่ายเสร็จแล้วได้ด้วย

Add Observation

ท่านสามารถสั่งงานและวางตารางถ่ายภาพเพิ่มเติมได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Add Observation ด้านบนของเพจ Observation Manager

 • New Observation หน้าแรกของ Observation Manager จะแสดงถึงตำแหน่งหรือวัตถุที่เราต้องการจะถ่ายภาพ เวลาเริ่มถ่าย พร้อมทั้ง filter ที่ต้องการใช้
 • Look up object coordinates by name หากวัตถุที่ต้องการถ่ายเป็นวัตถุที่มีชื่อเฉพาะ เช่น M37, Ceres, NGC1097 ฯลฯ สามารถใส่ชื่อลงไปได้โดย Skynet จะหาพิกัดจากฐานข้อมูล หากวัตถุที่ระบุชื่อเป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ Skynet จะทำการติดตามและเลื่อนพิกัดตามเวลาที่ถ่ายโดยอัตโนมัติ เช่น การถ่ายดาวเคราะห์น้อย ทั้งนี้ ดาวหางไม่อยู่ในส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลที่ทำการค้นหาได้
 • Observation Name ใส่ชื่อการสังเกตลงในนี้ การตั้งชื่อควรใช้ชื่อที่สามารถบอกสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจน ชื่อที่ตั้งจะมีประโยชน์ในการค้นหางานในภายหลังพร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อไฟล์ FITS ที่ได้เมื่อการถ่ายเสร็จสิ้นลง พยายามเลี่ยงการใช้ช่องว่างในชื่อ เพราะจะทำให้ชื่อไฟล์ภาพมีช่องว่าง แต่ให้ใช้ underscore แทน ลักษณะชื่อที่เหมาะสม เช่น "BC_Eri" "SN_2012ac" "C2012_A3" "NGC5139" เป็นต้น (หมายเหตุ: ห้ามใช้ชื่อภาษาไทย)
 • RA, Dec พิกัดของตำแหน่งบนท้องฟ้าที่ต้องการสังเกต โดยพิกัดจะใช้นิยาม J2000 และในรูปแบบ HH:MM:SS DD:MM:SS หากเรา search หาวัตถุผ่านทาง Look up object coordinates by name พิกัดนี้จะถูกใส่ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ควรตรวจทานเพื่อความรอบคอบ
 • Select Filters ประเภทของ filter ที่ต้องการใช้ เช่น หากต้องการถ่ายเพื่อทำภาพสีให้เลือก Red, Green, Blue หากต้องการทำ Photometry ที่ R band ให้เลือก R หากต้องการเพียงภาพหรือตำแหน่งของวัตถุที่มีความสว่างไม่มากสามารถเลือกใช้ Lum

หากต้องการถ่ายภาพเพื่อดูภาพวัตถุเฉยๆ โดยไม่มีจุดประสงค์จำเพาะเจาะจงต้องใช้ฟิลเตอร์ใดเป็นพิเศษ ให้เลือกใช้ฟิลเตอร์ต่อไปนี้ในแต่ละกล้อง

PROMPT 1: Lum

PROMPT 2: Lum

PROMPT 3: Red

PROMPT 4: R

PROMPT 5: R

 • Priority Priority ในการถ่ายภาพ เนื่องจากกล้องจะให้งานที่มี Priority สูงกว่าถ่ายก่อนเสมอ (ตัวเลขน้อย) หากงานที่ต้องการเป็นงานที่มีความเร่งด่วนหรือมี window ที่สามารถถ่ายภาพได้ค่อนข้างจำกัด ให้เลือก Priority ที่สูงกว่า ในทางกลับกันหากงานที่ใช้ไม่มีความจำเป็นในเรื่องของเวลา เช่น หากต้องการถ่ายภาพกาแลกซี่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงควรเลือก Priority ต่ำๆ (ตัวเลขมาก) เพื่อให้งานอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าได้มีโอกาสถ่ายในช่วงเวลาที่จำกัด
 • Max Airmass, Max Sun Elevation ตัวกำหนดว่ากล้องจะหยุดถ่ายเมื่อวัตถุลดลงต่ำใกล้ขอบฟ้าเพียงใด/เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าเพียงใด ค่าปรกติจะตั้งไว้ที่ Max Airmass = 3 Max Sun Elevation = -18 ในกรณีทั่วไปไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนค่านี้
 • Visibility หลังจากได้ใส่พิกัดแล้ว ตารางบริเวณด้านล่างของหน้าจอ New Observation จะแสดงกราฟ Elevation (ความสูงจากขอบฟ้า) เทียบกับเวลามาตรฐาน โดยจะแสดงเฉพาช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ตารางนี้จะมีประโยชน์มากในการบอกว่าวัตถุหรือพิกัดที่เราต้องการสังเกตจะพ้นขอบฟ้าเกิน Airmass 3.0 ช่วงเวลาใดบ้าง หากพิกัดนั้นไม่พ้นขอบฟ้าเลยแสดงว่าพิกัดนั้นอาจจะไม่เหมาะสมต่อการสังเกตจากตำแหน่งหอดูดาวนี้/ฤดูนี้
 • Choose Acceptable Telescope แสดงกล้องที่เราต้องการให้ถ่ายงานที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่แล้ว โดยรายชื่อกล้องที่สามารถถ่ายได้อาจจะเปลี่ยนไปตามประเภท filter ที่ระบุ สามารถเลือกกล้องพร้อมกันได้มากกว่าหนึ่งตัว โดย Skynet จะเลือกกล้องตัวที่มีคิวว่างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จากรายชื่อกล้องที่ระบุ
 • Add Exposure ตั้งค่าการเปิดหน้ากล้อง มีข้อมูลที่ต้องระบุดังต่อไปนี้

1. Num Exps - จำนวนในการเปิดหน้ากล้อง เช่น หากต้องการถ่ายเพียงภาพเดียวให้ตั้งค่า Num Exps=1 หากต้องการถ่าย 3 ภาพและนำมา stack กันให้ตั้งค่า Num Exp=3

2. Duration - เวลาในการเปิดหน้ากล้องในหน่วยวินาทีต่อการเปิดหน้ากล้องหนึ่งครั้ง

3. Filter Ordering - หากระบุ filter ที่ต้องการใช้ไว้มากกว่าหนึ่ง สามารถเลือกการเปิดหน้ากล้องได้เป็น Sequential(B,B,B,V,V,V) หรือ Interleaved(B,V,B,V,B,V) โดยแบบ Sequential จะเหมาะในการทำ stacking เช่น ภาพกาแลกซี่ที่มีความสว่างน้อย ส่วน Interleaved จะเหมาะในการสังเกตวัตถุแปรแสงในหลายความยาวคลื่น เนื่องจากภาพในแต่ละ filter จะได้รับการถ่ายในเวลาที่ใกล้เคียงกัน

4. Repeat these exposures X time(s) with Y between groups of exposures - ตั้งค่าการหน่วงเวลาของการถ่ายภาพ หากภาพที่ต้องการถ่ายไม่มีความจำเป็นต้องระบุเวลาที่แน่นอน หรือเป็นเพียงการถ่ายเพื่อ stacking ให้ตั้ง Repeat these exposures 1 time แต่หากต้องการวัดการแปรแสงของวัตถุทุกๆ 30 นาทีเป็นเวลา 3 ชม. ให้ตั้ง Repeat these exposures 6 times with 30 minutes between groups of exposures.

5. Wait to start job until (UTC) ตั้งค่าเวลาที่จะเริ่มการถ่ายภาพ ในกรณีที่ไม่มีการจำเป็นต้องติดตามหรือวางแผนถ่ายภาพเป็นระยะ สามารถใช้เวลาปัจจันได้ แต่หากงานที่ต้องการถ่ายเป็นงานที่ต้องติดตามเป็นระยะ เช่นการหาคาบในการแปรแสง ควรจะสังเกตเวลาที่วัตถุเริ่มขึ้นพ้นขอบฟ้าหรือถ่ายได้ (โดยอ้างอิงจากกราฟ Visibility ที่แสดงก่อนหน้า) และตั้งเวลาเริ่มจากเวลานั้น เวลาที่ใช้อยู่ในหน่วย UT (สามารถดูเวลาปัจจุบันในหน่วย UT ได้ทางด้านซ้ายมือบริเวณ login)

6. Auto-cancel this job after (UTC) ระบุเวลาสิ้นสุดการถ่าย ค่าปรกติจะตั้งอยู่ที่เวลาสองอาทิตย์หลังจากสั่งงาน หากเลยเวลาที่ระบุเอาไว้แล้วระบบจะทำการยกเลิกงานที่สั่งไว้โดยอัตโนมัติ

 • Summary หน้าสุดท้ายเป็นการสรุปค่าต่างๆและรายละเอียดในการสังเกตที่เราได้ตั้งเอาไว้ ตรวจทานให้เรียบร้อยและกด Confirm เพื่อสั่งงานให้เข้าคิวรอการถ่ายภาพ

ตัวอย่างการสั่งกล้อง PROMPT

ท่านสามารถดูตัวอย่างของการสั่งกล้อง PROMPT ที่ถูกและผิดได้ที่ ตัวอย่างการสั่งกล้อง PROMPT

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox